Van willen naar samen doen

Implementeren

Je wilt het anders en samen met jou willen nog meer mensen dat. Daar begint de uitdaging van iets willen naar samen doen. We zijn geneigd om alles in een kick-offbijeenkomst of training te proppen om vervolgens te constateren dat het dagelijkse werk er weinig van verandert. Kijk nu eerst eens wie of wat al op de goede weg is. Dat weten uit te vergroten, prikkelt de nieuwsgierigheid en zet de verandering in gang. Er zijn verschillende fasen in het veranderproces, verschillende mensen – die betrokken zijn, met ieder hun eigen kleur. Daarmee spelen, ook voor de lange termijn, creëert het samen doen. I-generator geeft dit proces van implementatie stap voor stap vorm, reflecteert en kijkt vooruit welke aanpak passend is.
Bij ’s Heerenloo is I-generator betrokken geweest bij de invoering van de wet Zorg en Dwang. Hoe gaat iedereen volgens de nieuwe wet werken? Samen met het projectteam is gekeken naar hoe de invoering van de wet gemonitord kon worden, daaruit is een checklist ontwikkeld waarmee je als team kan reflecteren welke aspecten van de wet je in je dagelijkse werk nog eigen moet maken. Tevens is er een toolkit aan ondersteuningsmiddelen (van flyer tot werkvormen en trainingen) gekoppeld zodat ook duidelijk is waar je meer ondersteuning kan vinden. I-generator heeft meegedacht in de implementatie-infrastructuur en heeft hiervoor een voorbeeld implementatieplan opgeleverd die door alle regio’s te benutten is voor een opmaat gemaakt plan.